Probleme informatica-clasa a IX

 1. Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine câte dintre ele erau pare.
 2. Se dă un număr natural n. Afișați în ordine crescătoare primele n numere naturale nenule.
 3. Se dă un număr natural n. Afișați în ordine crescătoare primele n numere naturale pare nenule.
 4. Se dă n. Să se afișeze 10n.
 5. Prietenul nostru, Mimi, a învățat la scoală despre ridicarea la putere. Ajutați-l să calculeze ab.
 6. Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un şir de n numere naturale şi determină suma lor.
 7. Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine suma lor.
 8. Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un şir de n numere naturale şi determină media aritmetică a celor pare.
 9. Se dau n numere naturale. Să se determine ultimele două numere impare, nu neapărat distincte, dintre cele date.
 10. Se dau n perechi de numere naturale ab. Să se determine pentru fiecare pereche, dacă există, cea mai mare putere a lui 2 din intervalul determinat de a şi b.
 11. Se dau n numere naturale. Determinaţi primul număr par dintre cele n numere.
 12. Se dau n numere naturale. Să se determine ultimul număr par dintre cele date.
 13. Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.
 14. Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma 2+4+..+(2n).
 15. Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*2+2*3+3*4...+n*(n+1).
 16. Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*n+2*(n-1)+3*(n-2)+...+n*1.
 17. Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1+1*2+1*2*3+...+1*2*...*n.
 18. Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.
 19. Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mic dintre cele n numere date.
 20. Se dau n numere naturale. Calculaţi suma dintre cel mai mare și cel mai mic număr dat.
 21. Să se scrie un program care citește un șir de n numere naturale şi determină numărul din șir care are prima cifră minimă.
 22. Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.
 23. Să se scrie un program care să determine produsul cifrelor impare ale unui număr natural citit de la tastatură.
 24. Să se scrie un program care să determine numărul de cifre ale unui număr natural citit de la tastatură.
 25. Să se scrie un program care să determine cea mai mare cifră a unui număr natural citit de la tastatură.
 26. Să se scrie un program care să determine inversul  unui număr natural citit de la tastatură.
 27. Să se scrie un program care să determine ultima cifră pară a unui număr natural citit de la tastatură.
 28. Să se scrie un program care să determine numărul de apariţii a ultimei cifre în scrierea unui număr natural citit de la tastatură.
 29. Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.
 30. Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor impari ai săi.
 31. Se citește un număr natural n. Să se determine câți divizori pari are acest număr.
 32. Să se scrie un program care afișează divizorii comuni ai două numere naturale citite de la tastatură.
 33. Să se scrie un program care verifică dacă un număr natural citit de la tastatură este număr perfect.
 34. Se dau două numere naturale. Să se afle dacă aceste numere sunt prietene. Numerele prietene sunt perechile de numere în care fiecare număr în parte este suma tuturor divizorilor celuilalt număr, mai puțin acesta.
Acest articol a fost publicat în Catedra de informatica. Salvează legătura permanentă.