ECDL pentru Şcoală


            Educația are un rol fundamental în crearea şi dezvoltarea unei societăți a cunoașterii prin asigurarea competenţelor necesare secolului în care trăim, reprezentând unul dintre instrumentele care pot determina parcursul economico-social ascendent la nivel naţional.

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit program de certificare a competențelor digitale recunoscut la nivel internaţional în peste 100 de ţări.

            Din anul 2011 Colegiul Național Ion Maiorescu a obținut acreditarea în vederea susținerii examenelor ECDL pentru elevi și profesori și se numără printre cele 200 de școli acreditate din România. De atunci până in prezent un număr de peste 250 elevi au obținut Certificatul ECDL. Catedra de informatică realizează promovarea si pregătirea elevilor pentru susținerea acestor examene. Doamna prof Pantelimon Daniela, este coordonatorul centrului de testare și se ocupă de înscrierea elevilor și organizarea examenelor. Din fondurile obținute în urma acestor examene se  asigură materialele consumabile necesare funcționării laboratoarelor de informatică și nu numai.

Avantajele programului ECDL pentru elevi și profesori:

  • Obţinerea unei certificări recunoscute internaţional
  • Deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun sau o bursă în străinătate
  • Îmbunătăţirea perspectivelor de promovare în carieră
  • Creşte competenţa, încrederea în sine şi motivaţia
  • Scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu
  • Oferă o bază pentru specializări ulterioare
  • Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.
  • Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile şi Permisul ECDL se recunoaşte la evaluarea dosarului pentru concursuri de ocupare a posturilor didactice.  
Acest articol a fost publicat în Catedra de informatica. Salvează legătura permanentă.