CONCURS REGIONAL DE ESEU ȘI CREAȚIE PLASTICĂ „LUMEA DIN CUVINTE ȘI CULOARE”

 

ediția a IV-a – 2017

 REGULAMENT DE  DESFĂŞURARE

Colegiul Național „Ion Maiorescu” din Giurgiu, în colaborare cu Inspectoratul Scolar Judeţean Giurgiu, Casa Corpului Didactic Giurgiu, Biblioteca Județeană „I. A. Bassarabescu”, Giurgiu şi unităţile şcolare participante organizează, sub egida Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice , Concursul de eseu și creație plastică „LUMEA DIN CUVINTE ȘI CULOARE” (poziția 25 în CAEN 2017)

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul se adresează elevilor din clasele a V-a – a XII-a.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Concursul se desfăşoară pe cinci secţiuni:

Secțiunea I: Concurs de caligrame pornind de la un text literar preferat, aparținând literaturii universale, în limbile română, franceză, engleză, germană;

Secțiunea II: Concurs de eseuri „Cartea preferată”, redactate în Times New Roman, caracter 12, de maximum 2 pagini, format A4, în limba română, franceză, engleză, germană;

Secțiunea III: Concurs de ilustrație de copertă a cărții preferate, format A4, alb-negru sau color;

Secțiunea IV: Concurs de desene, pictură și fotografie, format A4 (alb-negru sau color), pornind de la un text literar;

Secțiunea V: Concurs de scurt-metraje pornind de la o carte, cu durata de 8-15 minute;

Secțiunea VI: Atelier-concurs pornind de la un text literar la prima vedere, care va fi interpretat într-un eseu de 150-300 de cuvinte și ilustrat într-o compoziție plastică (pictură, grafică).

Pentru concursul de eseuri „Cartea preferată”, elevii au libertatea de a-şi alege cartea. Eseurile vor fi trimise în format electronic, redactat în Times New Roman, caracter  12, de maximum 2 pagini A4 la adresa de email cuvintesiculoare2017@yahoo.com. Pentru concursul de ilustraţie, de asemenea, vor avea libertatea alegerii cărţii şi a mijloacelor prin care vor realiza ilustraţia: desen, pictură, colaj, format A4, alb-negru sau color.

Concursul de desene, pictură şi fotografie, format A4, pornind de la un text literar, presupune realizarea unor desene, picturi şi fotografii care să ilustreze tema cărţii alese de concurent, semnificaţiile acesteia.

Scurt-metrajul va fi realizat de către concurenţi pornind de la o carte aleasă de ei, va trebui să se încadreze în 8-15 min. Se va acorda doar un premiu dacă se lucrează în echipă. Toţi membrii echipei trebuie să fie elevii şcolii participante.

Pentru atelierul-concurs „Lumea din cuvinte şi culoare”, se va extrage un bilet de concurs ce va conţine un text literar şi elevii se vor exprima atât într-un eseu de 150-300 de cuvinte, cât şi printr-o compoziţie plastică (pictură, grafică). Proba durează 90 de minute şi se va desfăşura la Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” Giurgiu.

Vor fi acordate 3 premii (I, II, III) şi 3 menţiuni pentru fiecare secțiune, pentru fiecare nivel de studiu (liceal sau gimnazial).

  1. Înscrierea candidaţilor se va face prin email la adresa : cuvintesiculoare2017@yahoo.com. În cazul participării la secţiunea VI, atelier-concurs, vă rugăm să precizaţi elevii participanţi, pentru organizarea pe săli şi multiplicarea subiectelor.
  2.  Lucrările de la celelalte secţiuni vor fi trimise prin poştă (în plic cu confirmare de primire) până la data de 24.03.2017, pe adresa: Colegiul Național „Ion Maiorescu”, strada Nicolae Droc-Barcian, nr. 8, Giurgiu, cu menţiunea Pentru concursul „Lumea din cuvinte și culoare”.

Pe spatele  fiecărei  lucrări, în colţul din dreapta jos, se va scrie secţiunea, numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala de provenienţă, adresa, localitatea, judeţul.
Un cadru didactic îndrumător poate participa cu maximum 5 lucrări, oricare ar fi secţiunea.

Jurizarea lucrărilor se va face în perioada 27 martie – 10 aprilie 2017.

PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda un premiu I, un premiu II, un premiu III şi trei menţiuni pentru fiecare secţiune, nivel liceal și un premiu I, un premiu II, un premiu III şi trei menţiuni pentru fiecare secţiune, nivel gimnazial.

Premierea se va realiza pe data de 14.04.2017 la Biblioteca Județeană ”I. A. Bassarabescu” Giurgiu.

Diplomele vor fi trimise premianţilor în decurs de o lună.

PERSOANE DE CONTACT:

Prof. Ciulacu Elisabeta, tel. 0723311037

Prof. Peter Ludmila, tel. 0769675660

 Echipa de proiect :

 Colegiul Național „Ion Maiorescu”, Giurgiu

Coordonatori :

Prof. Ciulacu Elisabeta

Prof. Peter Ludmila

Prof. Anton Corina

Prof. Delea Mirela

Prof. Chițu Anca

Membri:

Prof. Decea Dalia

Prof. Burcescu Venera

Prof. Adriana Preotu

Prof. Bădărău Claudia

Prof. Grozea Violeta

Bibliotecar, Gogoașă Ionica

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu

Coordonator: inspector educație permanentă, prof. Andraș Ildiko

Casa Corpului Didactic, Giurgiu

Coordonator: director, prof. Bălan Petra

Biblioteca Județeană „I. A. Bassarabescu”, Giurgiu

Coordonator: director, Mucenic Dan

Colegiul Național „Unirea”, Brașov

Coordonator: prof. Constantin Mihaela

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Rm Vâlcea

Coordonator, prof. Predescu Teodora

Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, București

Coordonator, prof. Briciu Nicoleta

Liceul tehnologic „Astra”, Pitești

Coordonator, prof. Demeter Ana

Fisa de inscriere si parteneriat gasiți aici.