Cuvânt înainte

Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, instituţie de elită a învăţământului românesc şi emblema învătământului giurgiuvean, a sărbătorit la 4 noiembrie 2014, împlinirea a 145 de ani de la înființarea sa. (Cateva imagini ale evenimentului gasiti aici.)

Susținută deopotrivă prin valoare, muncă și  tradiție, instituția noastră de învațământ ridică, chiar și după 145 de ani, prestigiul învățământului din țara noastră, reprezentând pe mai departe elita școlară giurgiuveană.

Poposind pentru o scurtă incursiune în istoria îndelungată a Colegiului, menționăm că, pe 22 iunie 1868 începea construcția clădirii, acesta fiind finalizată la data de 29 octombrie 1869, instituția funcționând inițial ca gimnaziu. Numele de „Ion Maiorescu”, reprezentant de seamă al inteligenței ardelenești și luptător de frunte în revoluția din 1848, i-a fost atribuit pe 26 ianuarie 1890.

În contextul evoluției liceului, a fost materializată ideea transformării lui în Colegiu Național. Propunerea a fost susținută și aprobată de Inspectoratul Școlar Giurgiu și Ministerul Educației, astfel că, în noiembrie 1996, Colegiul Național „Ion Maiorescu” devine o realitate.

Supusă deteriorărilor vremii, clădirea Colegiului avea nevoie de o reparație capitală.Este declarată clădire de Patrimoniu Național și intră în restaurare în anul 2007. Lucrarea este finanțată de Consiliul Local Giurgiu până în anul 2009, apoi este predată Colegiului.

În anul 2011,  Asociația  PRO MAIORESCU reușește să adune fonduri pentru a da spre funcțiune prima aripă renovată a clădirii Colegiului.  Prin efortul membrilor Asociației  și a mai multor  oameni cu suflet si cu posibilități financiare s-a făcut posibilă desfășurarea cursurilor  in 6 săli de clasă.

În ianuarie 2013, conducerea Colegiului face solicitare către Primăria Municipiului Giurgiu și Consiliul Local Giurgiu de a prelua lucrările de consolidare a Colegiului, lucrări ce stagnaserădin cauza lipsei de fonduri. Reînceperea lucrărilor se face în martie 2014, pentru ca pe 13 septembrie 2014 să se inaugureze clădirea reconsolidată a bătrânului liceu.

Renumele de liceu fanion al județului Giurgiu se datorează colectivului de profesori permanent preocupați de perfecționare, implicați în activitatea școlară și extrașcolară, cu o reală capacitate de formare a unui cadru motivațional pentru elevii Colegiului. 

În același timp, rezultatele liceului se datorează elevilor care dovedesc interes pentru formarea personală, pentru educație, sunt implicați în toate activitățile școlare și extrașcolare propuse cărora le fac față cu succes, înscriindu-se într-o tradiție culturală de prestigiu. Numeroși profesori și elevi ai Colegiului s-au impus ca personalități ale culturii naționale și aici îi menționăm pe Tudor Vianu, Nicolae Cartojan, Petre Ghelmez și Ion Barbu.

Calitatea in educatie provine din pasiunea, implicarea si profesionalismul cu care cadrele didactice isi fac meseria. Acestora se adaugă interesul elevilor pentru studiu, dar și dorința părinților de a fi alături de școală și de necesitățile ei.

Cadrele didactice care predau în Colegiul Național „Ion Maiorescu” dau dovadă de un mare interes pentru continua lor perfecționare și încurajează elevii și părinții să păstreze vie tradiția maioresciană.

Membru al Alianței Colegiilor Centenare din România, Colegiul Național „Ion Maiorescu” reprezintă un brand în educație în măsura în care promovabilitatea la examenele naționale  depășește 90%, iar absolvenții noștri urmează cursurile unor instituții de învățământ din țară și din străinătate.

Dorim viață lungă școlii maioresciene pentru viitor și continuarea unei tradițiii ce reunește generațiile care s-au format într-un secol și aproape jumătate de cultură și civilizație.

Director,

Prof. Delea Mirela