Concursul Interjudețean de Matematică și Fizică “LAURENȚIU PANAITOPOL”

Colegiul Național “Ion Maiorescu”,  Școala   Gimnazială “Mihai Eminescu” și Societatea de Științe Matematice  din România – Filiala GIURGIU organizează în perioada 13-14 mai 2017
Concursul Interjudețean de Matematică și Fizică
“LAURENȚIU PANAITOPOL” –  ediția a VII-a
Înregistrat în Calendarul Activităților Educative 2017 (CAER) la poziția 1425
Pentru buna desfăsurare a acestui  CONCURS  vă comunicăm:

  • Participarea elevilor la concurs este fără taxă;
  • Numărul maxim de elevi pe an de studiu este 5, pentru fiecare școală din județ și câte 1 elev pe an de studiu pentru școlile din județele invitate.
  • La această ediție vor participa elevii din clasa a III-a pâna la clasa a XII-a
  • Înscrierile elevilor se fac până la data de 05.05.2017 la prof. Mădălina Mocanu felicia.madalina@yahoo.com;

Vă rugăm să transmiteți, în format Excel, conform modelului, tabelul cu elevii participanți la concurs. Toate informațiile din tabel se vor scrie cu majuscule.

Nr. Crt. Numele și prenumele elevului Clasa Șc. de proveniență Profesor

Mate/Fizică

 
   • Înscrierile la Sesiunea de Comunicări se fac până la data de 10.05.2017 la prof. Floarea Bălan: balanflory@yahoo.com
   • SESIUNE DE REFERATE PENTRU ELEVI: elevii vor avea libertatea de a-și alege tema în concordanță cu programa școlară a anului în curs la matematică și fizică. Ei vor trimite la adresa de email balanflory@yahoo.com referatele, care  vor fi redactate în Times New Roman 12, de maximum 5 pagini A4. Se va  menționa profesorul și sursele bibliografice. Se vor primi diplome de participare.
   • SIMPOZION PENTRU PROFESORI: ”Clasic și modern în didactica actuală”

    Cadrele didactice, indiferent de specialitate, vor trimite la adresa de email balanflory@yahoo.com   lucrările care  vor fi redactate în Times New Roman    12, de maximum 8 pagini A4. Profesorii vor  trimite lucrări originale, care nu au mai fost prezentate la alte simpozioane și vor da o declarație pe proprie răspundere  în acest sens (se va trimite scanată). Se vor primi diplome de participare.

   • Înscrierile elevilor la concurs sau a lucrărilor pentru Simpozion ulterior datei anunțate,  nu se iau în considerație.

    

   Vă rugăm să respectați calendarul  activităților.

     • Proba de concurs se susține sămbătă 13.05.2017, la ora 1000 , la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”-Giurgiu.
     • Festivitatea de premiere va avea loc duminică 14.05.2017. Se vor face precizari ulterioare.

    

   Director Școala   Gimnazială “Mihai Eminescu”
   Prof.  Monica   Zimnicaru                                                       

   Director Colegiul Național “Ion Maiorescu”
   Prof. Mirela  Delea

   Presedinte  Societatea de Stiinte Matematice  din Romania-Filiala GIURGIU,
   Prof. Daniela Boanță