Proiectul educațional ”Lumea din cuvinte și culoare” 2017

Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” a organizat, pe 14 aprilie 2017, festivitatea de premiere a Concurului naţional de eseuri şi creaţie plastică „Lumea din cuvinte şi culoare”, ediţia a IV-a, la Biblioteca Județeană „I. A. Bassarabescu” Giurgiu.

Proiectul educațional „Lumea din cuvinte și culoare”se află la ediția a IV-a și are ca parteneri: Inspectoratul Județean Școlar Giurgiu, Casa Corpului Didactic, Biblioteca Județeană „I. A. Bassarabescu” Giurgiu și numeroase instituții de învățământ preuniversitar din țară.

Ritmul tot mai accelerat de evoluţie a lumii contemporane și-a pus amprenta asupra preocupărilor şi a modului de viaţă al omului de azi.  Tinerii s-au îndepărtat de lumea cărţilor, iar televizorul, calculatorul, internetul au devenit pentru ei cele mai importante surse de informaţie, făcând tot mai rar sau deloc „gestul” de a deschide o carte, de a intra într-o bibliotecă, într-o librărie, de a-şi construi o bibliotecă proprie.

Proiectul educaţional pe care-l propunem, reprezintă o încercare de a repune în drepturi „cartea” şi „biblioteca”, de a le readuce în atenţia copiilor şi a părinţilor, de a contribui la redescoperirea lecturii ca plăcere, relaxare, un izvor de cunoaştere şi de visare fără egal! Proiectul promovează atitudinea pozitivă a elevului spre literatură și artă, considerând că lectura îmbogățește viața, facilitând educația și autodezvoltarea individului. Nevoia de comunicare este necesară pentru reinventarea conceptului de bibliotecă, din accepțiunea clasică în cea de poartă de acces către o reală acceptare a culturii în societatea de astăzi.

Proiectul îşi propune,de asemenea,  prin încurajarea elevilor de a citi şi de a-şi exprima prin diverse mijloace (eseuri, fotografie, grafică, pictură, scurtmetraj) opinia, şi impulsionarea dezvoltării sensibilităţii şi a empatiei.

Lipsa de comunicare  directă, abuzul folosirii mijloacelor tehnice, refuzul lecturii duc la desensibilizare şi la incapacitatea de a-şi gestiona emoţiile şi de a le exprima. Prin lectură, orice cititor se confruntă cu experienţele, cu emoţiile, cu trăirile personajelor, confruntări care îl pun în situaţia de a gândi, de a avea reacţii emoţionale, de a-şi  rafina sensibilitatea şi de a-şi dezvolta empatia, capacitatea de a-l asculta şi de a încerca să-l înţelegi pe celălalt.

De asemenea, lectura contribuie şi la educarea capacităţii de concentrare, capacitate diminuată de folosirea excesivă a mijloacelor moderne de comunicare, ce oferă informaţii deja prelucrate. Lectura presupune bucuria descoperirii, dar şi răbdare, meditaţie asupra celor citite, problematizare şi, nu în ultimul rând, incursiune în sine.

Pornind de la această constatare, am încercat prin acest proiect să găsim noi metode de a-i reorienta pe tineri spre paginile tipărite, spre tot ceea ce înseamnă arta, dar și spre autocunoaștere.

Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru lectură, pentru carte, ca obiect cultural. Activităţile orientative propuse, stimulative, au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor.

Prin activitățile propuse, se combină literatura cu arta vizuală, extinzând interesul elevilor pentru literatura română integrată în literatura universală. Elevii au fost provocați să aprofundeze literatura într-un context diacronic, ce presupune valori consacrate ale literaturii, dar și opere ale literaturii contemporane. Efectul acestor activități a fost conturarea unor criterii de abordare estetică a operei literare, identificarea unor teme preferate de către elevi, trezirea interesului pentru alegerea acestor domenii în vederea carierei. Promovarea lucrărilor printr-o expoziție va amplifica efectul activităților proiectului în cadrul unităților şcolare participante, implicit in comunitate.

Activitatea principală a proiectului a fost reprezentată de Concursul de eseuri și creație plastică „Lumea din cuvinte și culoare”, inclus în Calendarul activităților educative naţionale, aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale în anul 2017. Concursul a presupus cinci secțiuni: eseu despre cartea preferată, în limbile română, engleză, franceză şi germană; ilustrație de carte, ilustrație de copertă, caligrame și scurtmetraj.Secţiunea a VI-a a constat într-un atelier-concurs, în care elevii participanţi au interpretat un text literar într-un eseu şi au reprezentat propria viziune asupra universului artistic al scriitorului într-o creaţie plastică (grafică, pictură). Concursul este destinat elevilor de gimnaziu și de liceu.

În acest an, au participat la concurs peste 400 de elevi, coordonați de 141 de cadre didactice, din 99 de unități școlare (şcoli gimnaziale, licee teoretice, colegii şi palate ale copiilor).

În cadrul colegiului, proiectul a fost coordonat de prof. Delea Mirela, director; prof. Anton Corina, dir. adj.; prof. Ciulacu Elisabeta, prof. Peter Ludmila, prof. Chițu Anca. În echipa de proiect s-au implicat: prof. Preotu Adriana, prof. Burcescu Venera, prof. Decea Dalia, prof. Bădărău Claudia, prof. Grozea Violeta, bibliotecar, Gogoașă Ionica.

Mulţumim pentru participare elevilor şi cadrelor didactice care au coordonat lucrările acestora şi îi felicităm pe toţi cei care au fost premiaţi!

Vă invităm şi la ediţia a V-a a Concursului de eseuri și creație plastică „Lumea din cuvinte și culoare”!

profesor Ciulacu Elisabeta

Câteva lucrări din proiect puteți vedea aici.

Acest articol a fost publicat în Catedra de limba română, Proiecte ale liceului, Proiecte CAEN și CAERI. Salvează legătura permanentă.