24 ianuarie 2018 la CNIM

24 IANUARIE 1859 – Unirea Principatelor

Formarea statului național modern român, România Mică, etapă importantă în formarea României Mari

 Proiect educativ

24 ianuarie 1859 reprezintă data alegerii ca domnitor în Țara Românească, a lui Alexandru Ioan Cuza, după ce, pe 5 ianuarie 1859 fusese ales domn în Moldova. Dubla alegere a lui Cuza, la Iași și București, în conditiile în care Conventia de la Paris prevăzuse alegerea a doi domnitori, a însemnat Unirea Principatelor și formarea statului national modern roman sau România Mică,reprezentând, totodată, primul pas în unirea teritoriilor locuite de români și formarea României Mari.Discursul lui Mihail Kogălniceanu, în numele Adunării Elective, exprimă cel mai bine speranțele care se puneau în noul domn: ”Alegându-te pe tine domn în țara noastră, am vroit să arătăm lumei aceea ce toată țara dorește: la legi nouă om nou. O, Doamne! Mare și frumoasă îți este misia…Fii dar omul epohei; fă ca legea să înlocuiască arbitrariul, fă ca legea să fie tare; iar tu, Măria ta, ca Domn, fii bun, fii blând, fii bun mai ales pentru acei pentru cari mai toți domnii trecuți au fost nepăsători și răi. Nu uita că, dacă cincizeci de deputați te-am ales domn, însă ai să domnești peste două milioane de oameni!…Fii simplu, Măria Ta, fii bun, fii domn cetățean; urechea ta să fie pururi deschisă la adevăr, și închisă la minciună și lingușire”.

Intr-adevăr Cuza, prin politica sa, a realizat toate aceste deziderate: a obtinut, mai intâi, recunoașterea dublei sale alegeri de către marile puteri, apoi a realizat unificarea efectivă a instituțiilor, reușind sa formeze, în ianuarie 1862, Guvernul unic și  Adunarea legislativă unică a României. În această Românie unificată el a propus și înfăptuit marile sale reforme, reforme ce au constituit pentru România începutul modernizării sale efective: adoptarea Statutului Dezvoltător al Converntiei de la Paris (rol de Constituție), Legea pentru reformă agrară, Legea instrucțiunii publice, legea de unificare a sistemului de măsuri și greutăți, Codul civil, legea secularizării averilor mănăstirești etc. Semnificatiile acestei zile trebuie să fie cunoscute de către toate generatiile de elevi. De asemenea, personalitatea lui Cuza, rolul avut de el în cadrul partidei nationale si apoi în realizarea „de facto” a unirii si modernizarea statului. Toate acestea trebuie întelese, întrucat, poate fara Cuza și  în contextul epocii,  nu s-ar fi realizat atât de mult. Unirea Principatelor și reformele lui  Cuza au făcut efectiv ca statul constituit la 24 Ianuarie 1859 să fie un stat național și modern, constituind cea mai importantă etapă în formarea statului național unitar român.

Scopul acestui proiect îl reprezintă cunoașterea de către elevi a semnificatiei zilei de 24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor Moldova și Tara Românească, moment al formării statului national modern român, România Mică, etapă importantă în formarea României Mari

Obiectivele specifice:

 • să cunoască principalele etape istorice care au dus la Unirea Principatelor ;
 • să conștientizeze însemnătatea actului de la 24 Ianuarie 1859 ca etapă decisivă în formarea statului național unitar român;
 • să înţeleagă rolul avut de domnitorul Alexandru Ioan Cuza în Unirea deplină și în modernizarea statului;
 • să conştientizeze sacrificiul și jertfa înaintașilor pentru îndeplinirea idealului unirii;
 • să fie mândri că sunt fii ai acestui neam şi să-i pretuiască pe străbuni;
 • să identifice şi să preţuiască elementele de identitate naţională.

Pentru realizarea acestor obiective, au fost propuse următoarele  activități:

 • Prezentarea semnificaţiei zilei de 24 Ianuarie ( ppt).  Urmată de dezbatere – la orele de dirigenție  și la clasele unde predau doamnele profesoare de istorie: Bălan Floarea, Sabasanu Mirela, Barbu Daniela; perioada: 17-24 ianuarie 2018
 • Prezentarea semnificației zilei de 24 Ianuarie 1859 pentru formarea statului național modern român, etapă importantă în formarea României Mari

Bălan Floarea

Muzeograf Păunescu Emil, invitat

Locația: Centrul Cultural Ion Vinea

Data: 23 ian. 2018

 •  Excursie tematică la București pentru vizitarea expozițiilor dedicate Unirii Principatelor Moldova ȘI Valahia, la Muzeul Național Cotroceni și Muzeul Municipiului București;

preot, Tudor Georgian, organizator

Data: 25.ian.2018

Participă Consiliul Școlar al Elevilor și șefii claselor IX-XII.

 • Amenajarea, în holul colegiuli, a unui panou expozitional dedicat evenimentului – Catedra de istorie
 •  Amenajarea, în holul colegiului, a două standuri cu diferite opere dedicate Unirii Principatelor – Bibliotecar, Gogoașă Ionica

Prof. Bălan Floarea

Acest articol a fost publicat în Catedra de istorie. Salvează legătura permanentă.